سبقت، یک ماشین بازی با هیجان و گیم پلی ساده است. سبقت بگیرید تا برنده شوید. در این بازی مسافت طی شده ملاک امتیاز نیست، بلکه تعداد سبقت از ماشین ها ملاک امتیاز شما و ثبت رکورد در بین رقبا می باشد.
در خیابان هایی شلوغ رانندگی کنید و از سایرین سبقت بگیرید. سعی کنید که حرفه ای ترین راننده باشید و از همه جلو بزنید. سبقت بیشتر بگیرید تا امتیاز بیشتری کسب نمایید.